Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 105/BC-BQLKKT

Số văn bản 105/BC-BQLKKT
Trích Yếu Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 400-QĐ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh
Ngày Ban Hành 09/09/2022
Ngày Hiệu Lực 09/09/2022
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Báo cáo
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công