LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (TỪ NGÀY 31/10/2022 ĐẾN NGÀY 06/11/2022)

Ngày đăng: 31/10/2022, 08:43

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
31/10
S 08g00 Họp giao ban tháng 10 UBND tỉnh Đ.c Thái - PTB Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Xe 81A 00391
08g00 Họp Chi ủy Chi bộ Bí thư Các đồng chí trong Chi ủy Phòng họp BQLKKT Chi ủy chuẩn bị
C 14g00 Họp triển khai phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ Sở Công Thương Đ/c Thái - PTB, phòng QLDN, VPĐD Trụ sở UBND huyện Đức Cơ Xe 81A 00338
Thứ ba
01/11
S 08g00 Họp giao ban tháng 10/2022 Trưởng ban Lãnh đạo ban; Lãnh đạo các phòng, đơn vị; Văn phòng đại diện. Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị hồ sơ.
C 14g00 - Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty PTHT KKT

- Họp tập thể lãnh đạo Ban về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty PTHT KKT.
Trưởng ban - Lãnh đạo ban; lãnh đạo phòng, đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư chi đoàn.
- Lãnh đạo Ban; Đại diện Văn phòng
Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị hồ sơ.
Thứ tư
02/11
S 08g00 Họp cho ý kiến vè Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ QLNN đối với KKT, KCN. Dự thảo QĐ thay thế QĐ 460/QĐ-UBND, ngày 07/7/2016 Trưởng Ban Lãnh đạo ban; Lãnh đạo các phòng, đơn vị; Văn phòng đại diện. Phòng họp BQLKKT TL đã gửi, các thành phần mang theo
C 14g00 Cho ý kiến Phương án sắp xếp, kiện toàn CCTC của BQLKKT Trưởng Ban Lãnh đạo Ban, LĐ VP Ban Phòng làm việc Trưởng ban
Thứ năm
03/11
S 08g00 Họp Chi bộ Bí thư Đảng viên Phòng họp BQLKKT
C

Thứ sáu
04/11
S 08g00 Dự tổng kết 05 năm Chương trình số 43-CT/TU, ngày 26/6/2017... Của BTVTU (nếu có GM) TTTU Lãnh đạo Ban Hội trường 2/9, TP Pleiku Xe 81A 00391
C 14g00 Dự tổng kết 05 năm Chương trình số 38-CT/TU, ngày 29/3/2017... Của BTVTU (nếu có GM) TTTU Lãnh đạo Ban Hội trường 2/9, TP Pleiku Xe 81A 00391
14g00 Họp rà soát dự án KCM năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Thái PTB, Lãnh đạo công ty PTHTKKT Phòng họp SKH&ĐT Công ty PTHTKKT
Thứ bảy
05/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công việc
C

Chủ nhật
06/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công việcC


Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công