Xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 27/04/2021, 10:21
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công