LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN NGÀY 23/10/2022)

Ngày đăng: 17/10/2022, 09:09

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
17/10
S 08g00 Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (mở rộng) cả ngày Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Trưởng ban Hội trường B Tỉnh uỷ Văn phòng
- Xe 81A 00391
C 14g00 Làm việc với Cty TNHH Meiwa Việt Nam
Đ/c Thưởng, PTB, đ/c Thái,PTB. Phòng QLĐT, đại diện các phòng chuyên môn. Phòng họp BQLKKT - Phòng QLĐT chuẩn bị
- Văn phòng chuẩn bị phòng họp.
Thứ ba
18/10
S 08g30 Dự họp về việc tham vấn ý kiến về thực trạng công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố chất thải Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Thái PTB, phòng QHHTTNMT Phòng họp Sở TN&MT, KCN Trà Đa Phòng QHHTTNMT
Xe 81A 00391
C 14g00 Làm việc với Công ty TNHH Hoàng Phước Oanh
Đ/c Thưởng, PTB. Phòng QLĐT (Thảo, Đăng, Mai) và Phòng QHHTMT Phòng họp BQL KKT Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, Phòng QHHTMT chuẩn bị nội dung liên quan


Thứ tư
19/10
S 08g30 Xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Thưởng - PTB, LĐ Phòng QHHTTNMT Phòng họp Sở TN&MT Phòng QHHTTNMT
08g30 Thống nhất đề xuất UBND tỉnh về việc đầu tư hạng mục kênh xả sau tràn Hồ Ia Ring. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Trưởng ban, Đại diện phòng Quản lý Đầu tư; Phòng Quy hoạch Đi thực địa và họp tại nhà điều hành công trình, Cty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Hồ IA Ring, Chư Sê Xe 81A 00391
C

Thứ năm
20/10
S 08g00 Làm việc về công trình Trung tâm thương mại, ki ốt cho thuê, bến xe tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Trưởng ban Lãnh đạo Ban, Văn phòng, CTy PTHT và các phòng chuyên môn, đại diện cửa khẩu.
Phòng họp BQLKKT - Các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung gửi về VP tổng hợp báo cáo.
- VP Chuẩn bị phòng họp
C 14g00 Tọa đàm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10)
Ban Nữ công Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo các phòng, đơn vị; toàn thể nữ công chức, người lao động.
Tại Nhà hàng Tiên Sơn Ban nữ công chuẩn bị
Thứ sáu
21/10
S 08g00 Làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Năm Hoa
Đ/c Thưởng - PTB Phòng Doanh QLDN, Phòng QLĐT và Phòng QHHTMT

- Phòng QLDN phối hợp các phòng liên quan chuẩn bị nội dung
- VP chuẩn bị phòng họp
C

Thứ bảy
22/10
S
Văn phòng trực xử lý công việcC
Văn phòng trực xử lý công việcChủ nhật
23/10
S
Văn phòng trực xử lý công việcC
Văn phòng trực xử lý công việc

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công