Thông báo danh sách thí sinh phòng thi và số báo danh thí sinh dự thi; lịch thi vòng 1; hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính; địa điểm và thời gian thi vòng 2;...

Ngày đăng: 13/10/2022, 09:18

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai thông báo:


1. Danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 1; hướng dẫn thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://snv.gialai.gov.vn).
(Danh sách phòng thi, số báo danh dự thi; lịch thi vòng 1 đính kèm theo thông báo).

2. Thời gian và địa điểm khai mạc; thời gian và địa điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyên công chức năm 2022 của tỉnh theo Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 03/10/2022 đã được đăng trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

3. về thời gian và địa điểm thi vòng 2 (01 buổi): Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00’ ngày 30/10/2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai, địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, thôn 1, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Lưu ý: Thí sinh được triệu tập dự thi vòng 2 phải có kết quả thi đạt vòng 1; Danh sách phòng thì và sơ đồ phòng thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh sẽ được Hội đồng thi thông báo sau và đăng tải trên website của Sở Nội vụ tinh Gia Lai.

Chi tiết Thông báo, tải tại đây
Hưởng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm tại đây
Nội quy kỳ thi tuyển chi tiết tải tại đây
 
(Nguồn: Sở Nội vụ Gia Lai)

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công