LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 08/01/2023)

Ngày đăng: 05/01/2023, 16:44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
(Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
02/01
S
Trực xử lý công việc theo lịch trực tết Dương lịch (cả ngày)


- Đ.c Nam, Đăng
- Đ.c Khánh
- Trụ sở Ban Quản lý
- Văn phòng Đại diện

C
Làm việc
Thứ ba
03/01
S

07g45 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (1 ngày)
Trưởng ban Hội trường tầng 3, UBND tỉnh
Xe 81A 00338
08g00 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành một số hạng mục của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
Đ.c Thái-PTB; đại diện Sở TNMT, sở KHCN; Công an tỉnh
Lô D1-6, KCN Trà Đa Xe 81A 00391
C
Làm việcThứ tư
04/01
S 08g00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trưởng ban Phòng họp 3A UBND tỉnh Xe 81A 00338
C
Làm việcThứ năm
05/01
S 05g00 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022 và ký kết giao ước thi đua 2023 của Khối thi đua BQL KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây nguyên và Duyên Hải Miền Trung

Trưởng ban và đ.c Thảo, Hằng, Thắng, Trung, Chiến, Thoan, Hoa, Trà, Bằng.
Tỉnh Khánh Hòa Xe 81A 00338
Xe Cty
08g00 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 UBND tỉnh Đc Thưởng, PTB Hội trường tầng 3 UBND tỉnh Xe 81A 00391
C 14g00 Họp tổ giúp việc của Khối thi đua KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung (2 ngày)


Đại diện khối Trưởng, Khối phó và Đại diện Văn phòng các đơn vị thành viên trong khối Phòng họp BQLKKT Vân Phong, số 06 Lê Thành Phương, TP Nha Trang
13g30 Dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở CĐKKT Đ/c Thái -PTB, CTCĐCS Nhà máy Trường Sinh KCN Trà Đa Xe 81A 00391
17g30 Dự bữa cơm thân mật nhân dịp tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Cục Hải quan Gia Lai - Kom Tum Đc Thưởng - PTB Trụ sở Cục Hải quan Gia Lai - Kom Tum, 20 Phạm Văn Đồng

Thứ sáu
06/01
S 08g00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2022, Khối thi đua KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung (2 ngày)
Trưởng khối - BQLKKT Khánh Hoà Vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ KH&ĐT; Lãnh đạo và Chuyên viên các đơn vị thành viên khối thi đua
Tại Hội Trường tầng 3 TTC Hotell Michelia, số 04 Pasteur TP Nha Trang
C 13g30 Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Công Thương Sở Công Thương Đ.c Thái - PTB Hội trường 2/9 Xe 81A 00391
Thứ bảy
07/01
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.
Chủ nhật
08/01
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công