LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN NGÀY 11/12/2022)

Ngày đăng: 05/12/2022, 16:20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
05/12
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cơ quan Phòng họp BQLKKT BCH Chi đoàn BQL chuẩn bị
07g45 Hội nghị cán bộ toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (kết nối từ điểm cầu của trung ương đến điểm cầu của tỉnh và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã)
(02 ngày từ ngày 05-06/12/2022)

Trưởng ban và các Phó trưởng ban Hội trường 2-9 - Văn phòng
- Xe 81A 00338
C
Làm việc
Thứ ba
06/12
S 08g00 làm việc với Công ty Ngọc Anh vv thực hiện dự án Đ/c Thái, PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT Phòng họp BQLKKT
C 14g00 làm việc với Công ty Lụa Việt vv thực hiện dự án Đ/c Thái, PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT Phòng họp BQLKKT
Thứ tư
07/12
S 08g00 làm việc với Công ty Nhất Hưng vv thực hiện dự án Đ/c Thưởng, PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT Phòng họp BQLKKT
07g15 Dự Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trưởng ban Quảng trường Đại đoàn kết - Văn phòng
- Xe 81A 00338
08g00 Tham dự Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ ngày 07-09/12) HĐND tỉnh Trưởng ban Hội trường 2-9 - Văn phòng
- Xe 81A 00338
13g30 Họp thẩm định cấp giấy phép Môi trường công ty Hiệp Hằng theo Quyết định 3083/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND TP Pleiku UBND thành phố Pleiku - Đ.c Thái - PTB
- Phòng QHHTTNMT
KCN Trà Đa Phòng QHHTTNMT
- Xe 81A 00391
C 14g00 Làm việc với Công ty Chiến Thắng vv thực hiện dự án Đ/c Thưởng, PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT Phòng họp BQLKKT
Thứ năm
08/12
S 08g00 Họp chi bộ định kỳ Đ/c Thưởng, Phó Bí thư Toàn thể đảng viên Phòng họp BQLKKT
08g30 Kiểm tra cấp giấy phép môi trường dự án Hạ tầng KCN Trà Đa theo Quyết định 509/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường - Đ.c Thái - PTB
- Phòng QHHTTNMT
Phòng họp Công ty PTHTKKT Phòng QHHTTNMT
- Xe 81A 00391
C
Làm việc
Thứ sáu
09/12
S
Làm việc
C 14g00 Họp giao ban cửa khẩu Đ.c Trưởng ban Đ.c Thưởng-PTB; Trưởng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; Đại diện các phòng; Văn phòng Đại diện.
Hội trường tầng 2, trạm kiểm soát liên hợp
Văn phòng đại diện chuẩn bị
Xe BQL: 81A 00338
Xe BQL: 81A 00391

Thứ bảy
10/12
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công vănChủ nhật
11/12
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công vănC
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công