Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Ngày đăng: 28/07/2022, 14:32

       Sáng ngày 23/7/2022, tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai (gọi tắt là Công ty) Khu công nghiệp Trà Đa; Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
 
       Dự Hội nghị có 40 người lao động, đại diện cho 621 người lao động tại 09 khâu sản xuất của Công ty. Chủ trì Hội nghị là ông Kulhans Singhvi - Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
 
 Đại diện người lao động tham dự Hội nghị

 
Chủ trì Hội nghị: Ông Kulhans Singhvi - Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Chủ tịch CĐCS

       Hội nghị đã được nghe ông Kulhans Singhvi - Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày dự thảo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022; dự thảo báo cáo công tác công đoàn năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022; cùng tham gia ý kiến, đề ra kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
 
      Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Lan – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với triển khai giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và nhiệm vụ của công đoàn cơ sở năm 2022./.
 
Xuân Hùng

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công