Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021

Ngày đăng: 20/01/2022, 14:18

 
File đính kèm:
        - Phụ lục 1
        - Phụ lục 2

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công