Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 08/03/2022, 14:18

THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai
 
         Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 16/3/2022 đến hết ngày 17/3/2022.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.
3. Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này.
 
File đính kèm - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công