Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm (*)

Ngày đăng: 07/12/2021, 08:56

(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trân trọng trích đăng phần chỉ đạo nhiệm vụ năm 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

…Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng năm 2022, đa số các đại biểu nhất trí cao với những nhận định, đánh giá và phương hướng nhiệm vụ nêu trong dự thảo. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục nỗ lực, tư duy, đổi mới phương pháp, cách làm, sáng tạo, chủ động bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 để tổ chức thực hiện và phấn đấu đạt, vượt mức đề ra.

   Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Thứ nhất, năm 2022 sẽ là năm rất nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan như: thiên tai, giá cả các mặt hàng nông sản, dịch bệnh. Do đó, tinh thần trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ sẽ đòi hỏi cần nỗ lực vượt bậc của các ngành, các địa phương. Năm 2022 cũng là năm thứ 2 của nhiệm kỳ đại hội nên sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tổ chức thực hiện việc chấp hành các quy định; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương. Trong đó, đối với tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030; về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng vùng động lực; phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế, nâng tỷ lệ che phủ rừng; về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và năm 2030. Riêng chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ chờ hướng dẫn của Chính phủ, sau đó trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, không lấy thành tích của phòng-chống dịch vừa qua và kết quả tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin trong dân để nói rằng tình hình dịch sẽ giảm. Biến chủng mới phức tạp, trường hợp nhiễm không triệu chứng tăng. Phải nghiên cứu cách ly F1 và điều trị F0 không triệu chứng, thể nhẹ tại nhà.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao năng lực của các sở, ngành, UBND các cấp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, đồng hành cùng các địa phương để tạo chuyển biến mạnh trong thu hút, tổ chức thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Không lấy kết quả việc kiểm tra, thanh tra, điều tra trong thời gian qua để đội ngũ cán bộ, công chức ngại không dám làm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm để làm. Quan trọng nhất là làm vì cái chung, làm đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới đúng thực chất, xuất phát từ lợi ích của người dân. Đề nghị các ngành tham mưu để hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng do phải áp dụng thực hiện các chính sách mới (học sinh, hộ nghèo, bảo hiểm y tế...). Chú ý thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đối tượng thụ hưởng và người dân trong dịp lễ, Tết.

Thứ năm, tập trung thực hiện tốt các loại quy hoạch. Làm quy hoạch và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch: từ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội (trong đó có đất đai, đô thị, ngành) đến quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ… Phát huy hiệu quả các quy hoạch.

Thứ sáu, chú ý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thích ứng trong điều kiện mới ở các ngành Y tế, Giáo dục (chất lượng điều trị, dạy học, khi nào học sinh được đến trường); việc làm; nghèo và tái nghèo; hoạt động kinh tế của hộ gia đình, một số loại hình dịch vụ…

Thứ bảy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kéo giảm tai nạn giao thông. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị tuyến biên giới, đặc biệt là công tác phân giới cắm mốc. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt công tác nội chính; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước…

Thứ tám, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phát triển Đảng ở cơ sở. Lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu trưởng thôn, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và quy định bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng thôn là đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác dân vận các cấp, nhất là dân vận của chính quyền các cấp.

Thứ chín, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội; phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng-chống dịch Covid-19. Tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tham gia vào giám sát, phản biện xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế-xã hội, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã được các đồng chí thống nhất cao, đây là những chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, có tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển toàn diện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Yêu cầu các đồng chí và các cấp ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả, có giá trị trong thực tiễn.

Đối với chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xác định những vấn đề cơ bản trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và những vấn đề mới nảy sinh để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kỳ họp tới. Đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng tốt.

Thời gian đến, tôi đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo theo cương vị công tác của mình phải phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm thực hiện cao, hành động quyết liệt thực hiện chương trình nhiệm vụ đã đề ra.
 
------------------------------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công