Gia Lai giảm lãi suất cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 20/12/2021, 07:46

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2052/UBND-KTTH về việc triển khai giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách XH huyện Mang Yang tổ chức phiên giao dịch tại xã Đak Yă. Ảnh: Sơn Ca
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang tổ chức phiên giao dịch tại xã Đak Yă. Ảnh: Sơn Ca

 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-10-2021 để người dân biết và thực hiện. Riêng đối với các hội, đoàn thể nhận vốn ủy thác cấp tỉnh: có văn bản chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp huyện, xã tổ chức tuyên truyền nhằm công khai chính sách giảm lãi đến người vay biết và giám sát việc thực hiện chính sách này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao Ngân hàng CSXH cấp huyện rà soát các khoản cho vay bằng nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn công khai nội dung giảm lãi suất cho vay, thời gian giảm lãi theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại Ngân hàng, bao gồm cả các khoản cho vay bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng CSXH, đảm bảo đúng quy định theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26-11-2021 của Ngân hàng CSXH, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Thực hiện công khai chính sách giảm lãi suất, thời gian giảm tại điểm giao dịch để người dân biết. Chủ động phối hợp Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh kịp thời, thông tin rộng rãi chính sách giảm lãi, thời gian giảm đến người dân.

Kết thúc thời gian giảm lãi, chỉ đạo các Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thị xã thực hiện công khai danh sách người vay được hỗ trợ giảm lãi tại các điểm giao dịch xã, gửi UBND cấp xã, các hội, đoàn thể cấp xã và tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện giám sát. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
 
https://www.baogialai.com.vn/ 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công