Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ tư (mở rộng)

Ngày đăng: 02/07/2021, 15:53

(GLO)- Sáng 2-7, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư (mở rộng). Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
 Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (mở rộng). Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (mở rộng). Ảnh: Phương Linh


Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện các cơ quan chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh.

Trong thời gian 1 buổi, hội nghị tập trung thảo luận xung quanh dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thực hiện nhiệm vụ chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có) theo Quy chế chất vấn trong Đảng ban hành tại Quyết định số 158-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thông qua một số văn bản thuộc thẩm quyền, cụ thể: báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, đề bạt, bổ nhiệm, bầu bổ sung, quy hoạch và thực hiện chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh quyết định 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 18, ngày 1-7-2016 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản vững chắc, giữ vững an ninh biên giới trong tình hình mới; báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ ba đến Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm song cũng nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy nêu: Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ngành dịch vụ, du lịch; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; một số nội dung chương trình làm việc chậm hoàn thành; công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương chưa đồng bộ; chậm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, xây dựng khung giá rừng. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, một số vụ có tính chất phức tạp; một số loại tội phạm tăng, xảy ra với tính chất manh động, liều lĩnh, gây hậu quả nghiêm trọng. Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tăng. Việc vận dụng và cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa tốt.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Linh


Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung phân tích, làm rõ hơn một số tồn tại, hạn chế nêu trên và bổ sung, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị chưa trình bày trong dự thảo Báo cáo. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Đặc biệt, đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, các đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, tham gia ý kiến.
 
 https://baogialai.com.vn/
 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công