Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19

Ngày đăng: 28/06/2021, 16:41

           Thực hiện Công văn số 132/CV-BCĐ ngày 27/6/2021, Công văn số 130/CV-BCĐ ngày 26/6/2021, Công văn số 127/CV-BCĐ ngày 25/6/2021 và Công văn số 103/CV-BCĐ ngày 11/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiêp̣ cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Có danh cách kèm theo) tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp mình để biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Các nội dung hướng dẫn cách ly tiếp tục thực hiện theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
             Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. Click vào đây để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công