Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2-9

Ngày đăng: 04/03/2020, 08:56

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số: 34/TB-UBND ngày 11-08-2020 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9

 

 

 

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công