Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 25/08/2022, 15:46

Ngày 25/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-BQLKKT về Hướng dẫn Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Pleiku thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công