Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 55/QĐ-BQLKKT

Số văn bản 55/QĐ-BQLKKT
Trích Yếu Về việc phân công nhiệm vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban,Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 17/05/2023
Ngày Hiệu Lực 17/05/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công