Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương tỉnh Gia Lai 2020 (DDCI Gia Lai 2020)

Ngày đăng: 11/08/2021, 16:15
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công