Kết quả xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử năm 2020

Ngày đăng: 15/07/2021, 10:23

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 UBND tỉnh Gia Lai đã Ban hành quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. Thông tin cụ thể xem tại các File đính kèm sau:
 1. Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 - Xem chi tiết
 2. Phụ lục kết quả xếp hạng -  Xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công