Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 612/QĐ-UBDT

Số văn bản 612/QĐ-UBDT
Trích Yếu Quyết định phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021 - 2025
Ngày Ban Hành 16/09/2021
Ngày Hiệu Lực 16/09/2021
Cơ quan ban hành Ủy Ban dân tộc
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Hầu A Lềnh
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công