Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 57/2021/NĐ-CP

Số văn bản 57/2021/NĐ-CP
Trích Yếu Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày Ban Hành 04/06/2021
Ngày Hiệu Lực 04/06/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Lê Văn Thành
File đính kèm   57nd.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công