Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 67/2021/NĐ-CP

Số văn bản 67/2021/NĐ-CP
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Ngày Ban Hành 15/07/2021
Ngày Hiệu Lực 01/09/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Lê Minh Khái
File đính kèm   67.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công