Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 50/2021/NĐ-CP

Số văn bản 50/2021/NĐ-CP
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Ngày Ban Hành 01/04/2021
Ngày Hiệu Lực 01/04/2021
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Nghị định
Người Ký Nguyễn Xuân Phúc
File đính kèm   50.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công