Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 16/KH-BQLKKT

Số văn bản 16/KH-BQLKKT
Trích Yếu Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Ngày Ban Hành 22/03/2023
Ngày Hiệu Lực 22/03/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công