Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 106/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 106/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023, số liệu chính thức năm 2022 và nộp báo cáo tài chính năm 2022
Ngày Ban Hành 14/02/2023
Ngày Hiệu Lực 14/02/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Xuân Thưởng
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công