Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 74/BQLKKT-QHHTTNMT

Số văn bản 74/BQLKKT-QHHTTNMT
Trích Yếu V/v thực hiện công tác quản lý và đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn KCN, KKT (lần 2).
Ngày Ban Hành 06/02/2023
Ngày Hiệu Lực 06/02/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công