Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 94/BQLKKT-VP

Số văn bản 94/BQLKKT-VP
Trích Yếu V/v thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế
Ngày Ban Hành 09/02/2023
Ngày Hiệu Lực 09/02/2023
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Nguyễn Như Trình
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công