LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ NGÀY 12/9/2022 ĐẾN NGÀY 18/9/2022)

Ngày đăng: 12/09/2022, 09:10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
(Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)

Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
12/09
S 09g00 Họp triển khai việc điều động công chức Đ/c Thưởng - PTB Đ/c Thái - PTB; Đ/c Thảo, Hằng, Nam;
Thư ký: Trang
Phong họp BQLKKT
C 14g45 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Tỉnh ủy Trưởng ban Hội trường khu B, tỉnh ủy Văn phòng
Xe 81A 00338
15h00 Gặp gỡ công chức dự kiến điều động năm 2022 Đ/c Thái - PTB Đ/c Hằng, Nhân
Thư ký: Đ/c Trang
Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị nội dung
Thứ ba
13/09
S 08g00 -08g00 Họp về phương án xử lý tài sản. Phương án đấu giá, đấu thầu, xã hội hoá Bến xe, chợ cửa khẩuLàm việc với Công ty Đông Nam Dược
Đ/c Thái - PTB Đ/c Thưởng-PTB Lãnh đạo Công ty PTHTKKT; Lãnh đạo phòng QHHTTNMT, CV phụ trách đất đai; Lãnh đạo Văn phòng phụ trách quản lý tài sản công. Đ/c Khánh VPĐD
- CVVP ghi BB


Lãnh đạo Ban, Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT
Phòng họp BQLKKTPhòng họp BQLKKT
Công ty PTHTKKT, Văn phòng báo cáo và chuẩn bị tài liệu liên quan tài sản chợ, bến xe.

các Phòng chuẩn bị nội dung liên quan
C 15g00 Trao đổi và thống nhất một số nội dung để tổ chức Hội nghị giao ban Cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Oyadav, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia
Đ.c Trưởng ban Đ/c Thưởng PTB; Đ.c Vương, Khánh, Quyết Văn phòng Quản lý cửa khẩu Oyadav
- Văn phòng đại diện liên hệ trước với Văn phòng Quản lý cửa khẩu Oyadav.
- Xe 81A 00338
Thứ tư
14/09
S 8g00 Họp Lãnh đạo về công tác điều động công chức Đ/c Trình - TB Lãnh đạo Ban;
Thư ký: Đ/c Hằng
Phòng họp BQLKKT Văn phòng chuẩn bị nội dung
C 14g00 Dự kiến làm việc với lãnh đạo Bưu điện trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả của BQLKKT và nội dung triển khai công tác CCHC trong thời gian tới.
Đ.c Thái - PTB; Đ.c Vương, Đ.c Hải Trung tâm hành chính công tỉnh - Văn phòng phối hợp các phòng cm chuẩn bị nội dung liên quan.
- Xe 81A 00391
Thứ năm
15/09
S 07g30 Dự kiến tham dự hội thảo "phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện" Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lãnh đạo Ban Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 đường Nguyễn Huệ, Quận q, TP HCM
08g00 Dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ Đ.c Thái - PTB Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh - Xe 81A 00338
C 14g00 Kiểm tra công tác chuẩn bị Tổ chức giao ban Cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Oyadav, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia


Lãnh đạo Ban, Văn phòng, đại diện cửa khẩu Khu kinh tế cửa khẩu - Xe 81A 00391
Thứ sáu
16/09
S 08g00 Hội nghị giao ban Cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Oyadav, Ratanakiri, Vương quốc Campuchia

Trưởng ban Lãnh đạo Ban; Đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị; Đại diện cửa khẩu Phòng họp tầng 2, Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

- Văn phòng đại diện phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị.
- Xe 81A 00338
- Xe 81A 00391
08g00 Hội nghị cán bộ chủ chốt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025
Đ.c Thưởng Hội trường 2/9
C
làm việc với Công ty Bảo Sơn Lệ Thanh, Đạt Thành Phát và Đại Phong (như Giấy mời) (Nguyễn Thị Dạ Thảo) Đc Thưởng Lãnh đạo Ban, Thảo , Đăng, Phòng QHHTMT Phòng họp BQLKKT Phòng QH chuẩn bị nội dung liên quan
Thứ bảy
17/09
S 08g00 Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với nhà đầu tư nước ngoài Thủ tướng Chính phủ Đ/c Trưởng ban Hội trường tầng 3 UBND tỉnh Văn phòng
- Xe 81A 00338
C

Chủ nhật
18/09
S

C 17g00 Tham dự Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 BTC Đ.c Thái - PTB Sân vận động Pleiku - Xe 81A 00391

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công