LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 06/03/2023 - 12/03/2023)

Ngày đăng: 10/03/2023, 08:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
(Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
06/03
S 06g00 Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 1) Đ/c Trương Văn Đạt, PCT HĐND tỉnh Đ/c Thái-PTB Huyện Chư Sê (tập trung tại HĐND tỉnh) Xe 81A 00338
06g15 Tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 2) Đ.c Ayun H'Bút, PCT HĐND tỉnh Đ/c Thưởng-PTB Huyện Chư Pưh (tập trung tại HĐND tỉnh)
Xe 81A 00391
07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Công chức, người lao động Phòng họp Ban Quản lý BCH Chi đoàn chuẩn bị
C 13g30 Dự hội nghị sơ kết công tác tháng 02 và 02 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023

Trưởng ban Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

14g00 Họp Chi ủy Chi bộ
Chi ủy Phòng họp Ban Quản lý Chi ủy chuẩn bị
Thứ ba
07/03
S

C 14g00 Họp Chi bộ Bí thư Đảng viên Phòng họp Ban Quản lý Chi ủy chuẩn bị
Thứ tư
08/03
S 08g00 Họp BTC diễn tập KVPT tỉnh CT UBND tỉnh Đ/c Trưởng ban Hội trường BCHQS tỉnh Xe 81A 00338
C
Làm việcThứ năm
09/03
S 08g00 Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ năm 2023 Đ/c Thái PTB Phòng QHHTTNMT, phòng QLDN
- Thư ký VP
Phòng họp Ban Quản lý phòng QHHTTNMT, QLDN
08g00 Hội nghị báo cáo viên trực tuyến
Đc Thưởng, PBT HT Đảng ủy Khối CCQ và DN Xe 81A 00391
C
Làm việcThứ sáu
10/03
S 08g00 Tham dự Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
Đ.c Thưởng-PTB; đại diện phòng Quy hoạch Hội trường chung của Huyện Đức Cơ Xe 81A 00391
C 14g00 Tham dự buổi lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất Đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Đ.c Thái-PTB; đại diện phòng Quy hoạch Hội Trường 2/9 Xe 81A 00391
Thứ bảy
11/03
S

C

Chủ nhật
12/03
S

C

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công