LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 18/12/2022)

Ngày đăng: 12/12/2022, 16:20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50
(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
12/12
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công chức, người lao động cơ quan Phòng họp BQLKKT BCH Chi đoàn BQL chuẩn bị
08g00 Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Nhà làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Phòng CSPCCC&CNCH Công an tỉnh Đc Thưởng - PTB, Văn phòng ban, Văn phòng đại diện Nhà làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Văn phòng, Văn phòng đại diện
- Xe 81A 00391
C
Làm việc
Thứ ba
13/12
S
Làm việcC
Làm việcThứ tư
14/12
S 08g đến 09g30 Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND tỉnh Trưởng ban Hội trường tầng 3 UBND tỉnh Văn phòng
Xe 81A 003.38
09g30 Hội nghị sơ kết công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 202 UBND tỉnh Trưởng ban Hội trường tầng 3 UBND tỉnh
Văn phòng
Xe 81A 003.38
C 13g30 Dự Hội nghị tổng kết đánh giá nhiệm vụ công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Đ.c Khánh dự Hội trường trực tuyến - UBND huyện
14g00 Hội nghị tổng kết công tác QPQS năm 2022 BCHQS Thành phố Đ/c Thái - CHT, Đ/c Vương CTVP Ngân hàng Nhà nước BCHQS BQLKKT
Thứ năm
15/12
S 08g00 Báo cáo tổng hợp dự thảo quy trình giám sát, theo dõi triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong KCN, KKT; Thống nhất nội dung, quy trình gia hạn, điều chỉnh tiến độ các dự án đầu tư Đ/c Thái PTB - LĐ các phòng: QLĐT, QHHTTNMT, QLDN. Cty PTHT, Đại diện VPCK, Văn phòng Phòng họp BQLKKT - Văn phòng
C 14g00 HN trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện NQ 19-NQ/TW
Đ,c Thưởng, PTB Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh - Xe 81A 003.38
Thứ sáu
16/12
S 08g00 Kiểm tra tình hình hoạt động sx, kd tại Khu CN Trà Đa Đ/c Trưởng ban LĐ các phòng chuyên môn, LĐ CtyPTHT, VP ban Khu CN Trà Đa - Phòng QLDN
- Xe 81A 003.38
C
Làm việcThứ bảy
17/12
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.
Chủ nhật
18/12
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.C
Văn phòng, văn thư trực xử lý công văn.

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công