LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN NGÀY 27/11/2022)

Ngày đăng: 21/11/2022, 09:40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
21/11
S 07g15 Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


- Toàn thể công chức cơ quan
- Công ty nghe online tại trụ sở Công ty PTHT KKT
- Văn phòng đại diện nghe online
Phòng họp BQLKKT BCH Chi đoàn BQL chuẩn


C
Các tổ Đảng họp đánh giá cuối năm 2022 (từ ngày 21 đến ngày 23/11/2022)Thứ ba
22/11
S 08g00 Về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư dự án chế biến nhựa thông do Công ty Cổ phần thương mại Meiwa đề xuất tại Khu công nghiệp Nam Pleiku
Sở Kế hoạch và Đầu tư Trưởng ban, phòng QLĐT, QHHTTNMT
Phòng họp Sở KH&ĐT - Phòng QLĐT chủ trì phối hợp phòng QHHTTNMT chuẩn bị nội dung liên quan
- Xe 81A 00338
08g00 Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý theo quy định 164-QĐ/TW của Bộ chính trị (từ 22 - 26/11) Học viện khu vực III Đ/c Thái - PTB Trường chính trị tỉnh
C
Làm việc
Thứ tư
23/11
S
Làm việc
C
Làm việcThứ năm
24/11
S 08g00 Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban và cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý. Trưởng ban Mời Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo ban; Trưởng các phòng, đơn vị; Đại diện Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Phòng họp BQLKKT Phòng họp BQLKKT


C 14g00 Họp kiểm điểm Chi ủy và cấp uỷ viên Bí thư Chi ủy Phòng họp BQLKKT Chi ủy chuẩn bị
Thứ sáu
25/11
S 07g30 Họp đánh giá, xếp loại công chức cuối năm 2022


-

Trưởng ban Lãnh đạo ban; Trưởng các phòng, đơn vị; Đại diện Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Phòng họp BQLKKT Phòng họp BQLKKT

C14g00 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

Đ.c Thưởng - PTB Hội trường 2/9 Xe 81A 00391
Thứ bảy
26/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bảnChủ nhật
27/11
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bảnC
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công