LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 22/8/2022 ĐẾN NGÀY 28/8/2022)

Ngày đăng: 22/08/2022, 08:32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)


Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
22/08
S 08h00 Họp trao đổi về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Sở KH&ĐT Đ.c Thái; Đ.c Nam, Đ.c Quyết Phòng họp tầng 3, SKH&ĐT Xe 81A.00391
C 14h00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ.c Thưởng-P Ban đi thay Hội trường Huyện Đức Cơ - Phòng Quy hoạch chuẩn bị nội dung liên quan cho lãnh đạo
- Xe 81A.00338
Thứ ba
23/08
S
Làm việc
C
Làm việcThứ tư
24/08
S 08h00 Làm việc với đoàn công tác Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
Lãnh đạo Ban Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị


Phòng họp Ban Quản lý
- Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường, Công ty PTHT Khu kinh tế chuẩn bị nội dung.
- Văn phòng chuẩn bị phòng họp.
C 13h00 Đưa đoàn Công tác Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh
đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
Đ.c Thái PTB Đ.c: Quyết, Hùng, Nam, Dọng, Khánh
Khu kinh tế cửa khẩu - Xe số 81A 00391
14h00 Họp giao ban xây dựng cơ bản Đ.c Hồ Phước Thành - PCT UBND tỉnh Đ.c Thưởng PTB Phòng họp 3B, UBND tỉnh Công ty PTHTKKT, Phòng QHHTTNMT chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư
- Xe 81A 00338
Thứ năm
25/08
S 8h00 Mời người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Sơn Lệ Thanh làm việc nội dung tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Đ/c Thưởng PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT, VP đại diện Phòng họp BQL KKT Phòng QLĐT và Phòng QHHTMT chuẩn bị nội dung
C -14h00 - 14h00 Mời người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp TN Phú Lợi làm việc nội dung tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án (Nguyễn Thị Dạ Thảo)- Họp lấy ý kiến về giá XD quý III/2022
Đ/c Thưởng PTB Phòng QLĐT, Phòng QHHTMT, VP đại diện
- Đ/c Thái, PTB
Phòng họp BQL KKT

-HT Sở XD, tầng 4 Khu liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, Plei ku
Phòng QLĐT và Phòng QHHTMT chuẩn bị nội dung
- Xe 81A 00391


Thứ sáu
26/08
S
Làm việcC
Làm việcThứ bảy
27/08
S 9h30 Dự Lễ khởi công nhà máy Công ty TNHH Đầu tư Khánh Tâm
Đ.c Thưởng và Phòng chuyên môn Lô C2 Khu công nghiệp Trà Đa - Văn phòng chuẩn bị hoa chúc mừng và gửi trước cho Công tyTNHH Đầu tư Khánh Tâm.
- Xe 81A 00338
C
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản
Chủ nhật
28/08
S
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bảnC
Văn phòng, văn thư trực xử lý văn bản

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công