Mức độ dịch Gia Lai thuộc cấp 2, có 6 xã thuộc cấp độ 4

Ngày đăng: 13/12/2021, 10:59

(GLO)- Ngày 12-12, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo số 19/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh.
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, cập nhật số liệu đến ngày 12-12.
 
Cụ thể: Toàn tỉnh thuộc cấp độ 2.
 
Cấp huyện: có 8/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã An Khê và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang.
 
6/17 huyện thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Đak Pơ; Ia Grai, Chư Păh, thị xã Ayun Pa.
 
3/17 huyện thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm: huyện Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh.
 
Cấp xã, phường, thị trấn có 181/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới).
 
Lực lượng chức năng trực chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại cổng Trung tâm thương mại TP.Pleiku đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Lực lượng chức năng trực chốt phòng-chống dịch Covid-19 tại cổng Trung tâm thương mại TP.Pleiku đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

 
23/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình), gồm: xã Kdang (huyện Đak Đoa); xã Tân An (huyện Đak Pơ); xã Ayun Hạ, Ia Piar (huyện Phú Thiện); xã Al Bă, Bờ Ngoong, Chư Pơng, Dun, Ia Pal, Ia Tiêm (huyện Chư Sê); xã Ia Phang (huyện Chư Pưh); xã Ia Me, thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông); thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh); xã Ia Hrung, thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai); và các phường: Thắng Lợi, Diên Hồng, Hội Phú, Hội Thương, Ia Kring, Trà Bá, xã Biển Hồ (TP. Pleiku).
 
10/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) gồm: phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa); xã Ia Sol (huyện Phú Thiện); thị trấn Chư Sê, xã Hbông, Ia Blang, Ia Glai, Ia Hlốp, Kông Htok (huyện Chư Sê); xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh); xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa).
 
6/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao), gồm: xã Ia Ke, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện); xã Ia Dreng, Ia Rong, thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hla (huyện Chư Pưh).
 
 
 https://www.baogialai.com.vn/

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công