Cảnh báo lỗ lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j

Ngày đăng: 15/12/2021, 16:29

        Ngày 09/12/2021 vừa qua, mã khai thác của lỗ hổng tồn tại trong Apache Log4j đã được công khai rộng rãi trên Internet. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến Apache Log4j phiên bản từ 2.0 đến 2.14.1, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Apache Log4j là một thư viện ghi log trong Java, tồn tại trong nhiều ứng dụng hiện nay được sử dụng phổ biến trong các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, theo đánh giá của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, lỗ hổng này khá nghiêm trọng và có mức độ ảnh hưởng lớn.
       Thực hiện khuyến nghị của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 1734/CATTT-NCSC ngày 10/12/2021 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j, cụ thể như sau: Click để xem chi tiết

Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công