Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo nhà ở vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Ngày đăng: 05/03, 00:00

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, cải tạo nhà ở vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
Quyết định số 46/QĐ-SVHTTDL - 05/3/2020 - Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

 

File đính kèm

    inline filename=14726_2020_14726_14724_2020_14724_4 QÄ_ CÄ_T OK.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công