Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng: 25/12, 00:00

Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch số 2930/KH-UBND ngày 23/12/2019.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    2930.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công