Quyết định ban hành danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 29/09, 00:00

Quyết định ban hành danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    9-642 QĐ-UBND.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công