Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Trang trí sân khấu, cung cấp âm thanh, ánh sáng, đèn led tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020

Ngày đăng: 07/10, 00:00

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Trang trí sân khấu, cung cấp âm thanh, ánh sáng, đèn led tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020

 

File đính kèm

    305qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công