Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020.

Ngày đăng: 02/10, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    291qd.signed.signed.pdf
    291qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công