Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức giải Bóng bàn các CLB tỉnh Gia Lai tranh cúp World Sport năm 2020

Ngày đăng: 09/10, 00:00

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức giải Bóng bàn các CLB tỉnh Gia Lai tranh cúp World Sport năm 2020

 

File đính kèm

    321qd.signed.signed.pdf
    321qdpl.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công