Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển đoàn tham gia giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Đăk Lăk

Ngày đăng: 15/07, 00:00

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển đoàn tham gia giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Đăk Lăk.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    187qd.signed.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công