Quyết định phê duyệt dự toán và KQLCNT tổ chức Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày đăng: 16/07, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán và KQLCNT tổ chức Giải vô địch Taekwondo tỉnh Gia Lai năm 2020.
Chi tiết file đính kèm 

 

File đính kèm

    195qd.signed.signed.pdf
    195qdpl.signed.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công