Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp sách tuyên truyền công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2020.

Ngày đăng: 24/04, 00:00

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp sách tuyên truyền công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2020.
Quyết định số 79/QĐ-SVHTTDL ngày 24/4/2020 

 

File đính kèm

    79qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công