Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội thao ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2020

Ngày đăng: 05/06, 00:00

Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội thao ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2020

 

File đính kèm

    103 DT.signed.pdf
    103qd.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công