Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 1542/SXD-QLXD

Số văn bản 1542/SXD-QLXD
Trích Yếu V/v thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
Ngày Ban Hành 19/08/2021
Ngày Hiệu Lực 19/08/2021
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Lý Tấn Toàn
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công