Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 03/2021/TT-BNV

Số văn bản 03/2021/TT-BNV
Trích Yếu Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niênvượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày Ban Hành 29/06/2021
Ngày Hiệu Lực 15/08/2021
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký Phạm Thị Thanh Trà
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công