Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 538/BQLKKT-QLDN

Số văn bản 538/BQLKKT-QLDN
Trích Yếu V/v tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19
Ngày Ban Hành 06/07/2021
Ngày Hiệu Lực 06/07/2021
Cơ quan ban hành Ban quản lý khu kinh tế
Thể loại văn bản Công văn
Người Ký Trần Quang Thái
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công