Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 149/QĐ-TTg

Số văn bản 149/QĐ-TTg
Trích Yếu về phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày Ban Hành 28/01/2022
Ngày Hiệu Lực 28/01/2022
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Lê Văn Thành
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công