Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 24-CTr/TU

Số văn bản 24-CTr/TU
Trích Yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 06 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Ngày Ban Hành 07/12/2021
Ngày Hiệu Lực 07/12/2021
Cơ quan ban hành Tỉnh uỷ Gia Lai
Thể loại văn bản Chương trình
Người Ký Rah Lan Chung
File đính kèm   24 CTRTU.signed1h55.pdf
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công