Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 148/KH-UBND

Số văn bản 148/KH-UBND
Trích Yếu Kế hoạch hỗ trợ xóa mù chữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày Ban Hành 20/01/2022
Ngày Hiệu Lực 20/01/2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Gia Lai
Thể loại văn bản Kế hoạch
Người Ký PCT. Nguyễn Thị Thanh Lịch
Tra cứu thông tin

Quy hoạch - Kế hoạch

Dự án đầu tư – Mua sắm công